Akar tunggang terdapat pada tumbuhan


Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 557 People


Akar tunggang terdapat pada tumbuhan​

Answered by wiki @


Jawaban:

akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan yg berkeping dua(dikotil)

Do you know the better answer?

Latest questions in B. Arab

Jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa adalah

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 103 persons

Jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa adalah

Bagian sel yang hanya terdapat pada tumbuhan adalah

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 115 persons

Bagian Sel yg hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah

Organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan adalah

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 142 persons

Organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan adalah​

Jaringan dasar atau jaringan parenkim pada tumbuhan terdapat pada

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 186 persons

Jaringan dasar atau jaringan parenkim pada tumbuhan terdapat...​

Sistem organ yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 147 persons

Sistem organ yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah....​

Apa fungsi akar pada tumbuhan

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 144 persons

Apa fungsi akar pada tumbuhan ?

Bagian sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan adalah

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 112 persons

Bagian sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan adalah

Dengan adanya mikoriza pada akar tumbuhan pinus akan mendapatkan

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 257 persons

Dengan adanya mikoriza pada akar ,tumbuhan pinus akan mendapatkan

Ikon yang terdapat pada office button kecuali

Asked by wiki @ in TI viewed by 224 persons

Icon yang terdapat pada Office Button, kecuali....

Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah untuk

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 157 persons

Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah......... (a) sebagai penyerap air dan zat hara(b) tempat terjadinya fotosintesis(c) sebagai alat pernapasan(d) sebagai alat transportasi tumbuhantolong di jawab ya …

Metagenesis pada tumbuhan lumut didominasi oleh fase

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 208 persons

Metagenesis pada tumbuhan lumut didominasi oleh fase ?

Bilangan oksidasi tertinggi atom mangan terdapat pada

Asked by wiki @ in Kimia viewed by 359 persons

bilangan oksidasi tertinggi atom mangan terdapat pada.... A.MnO D.KMnO4 B.MnO2. E.K2MnO4 C.MnSO4 pakai cara tolong ya....

Kandungan lemak pada ayam banyak terdapat di bagian

Asked by wiki @ in TI viewed by 104 persons

kandungan lemak pada ayam banyak terdapat dibagian.. A. paha. B. dada C. ceker D. bawah kulit​

Okulasi dilakukan pada tumbuhan yang bersifat

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 240 persons

17. Data ciri tumbuhan untukokulasi:Okulasi dilakukan padatumbuhan yang bersifat​

Generasi gametofit pada tumbuhan lumut adalah

Asked by wiki @ in Biologi viewed by 191 persons

Generasi gametofit tumbuhan lumut yaitu?

Most viewed questions in B. Arab


Berikut yang tidak termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 6357 persons

Sebutkan tiga contoh lagu yang memiliki tempo cepat

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 4876 persons

Iman kepada takdir dipelajari dalam ilmu

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 4087 persons

Kemukakan pendapatmu jika ada pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 4028 persons

Pasangan sifat wajib dan sifat mustahil bagi rasul

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 3490 persons

Sebutkan manfaat dan hikmah dilarangnya pergaulan bebas

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 3348 persons

Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari hari

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 3015 persons

Membicarakan iman kepada qada dan qadar termasuk dalam masalah

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2830 persons

Siapa nama ibu nabi musa

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2798 persons

Tuliskan niat salat asar pada waktu zuhur dijama dan diqasar

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2579 persons

Sebutkan tiga contoh jual beli yang dianggap batil

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2548 persons

Ibu nabi yusuf meninggal ketika beliau berusia

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2547 persons

Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dan guru

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2522 persons

Ibu nabi yusuf alaihissalam meninggal ketika beliau berusia

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2521 persons

Mengapa kita harus beriman kepada malaikat

Asked by wiki @ in B. Arab viewed by 2269 persons